Den åbne skole i Høsterkøb kirke

1. - 5. klasse: Besøg i Høsterkøb kirke

Elever fra Høsterkøb skole er altid velkomne i kirken og på skovkirkegården.

Lærerne må gerne selv komme med et emne, besøget skal omhandle, men ellers vil vi tale om, hvad de forskellige rum og ting i kirken hedder, og hvorfor de gør det.

Vi kan også kigge nærmere på kirkens ritualer og eventuelt gennemspille nogle af dem for på den måde eksistentielt at opleve, hvad livets store overgangsfaser betyder for os.

Og så kan vi gå på kirkegården, som er en af Danmarks få skovkirkegårde, og tale om kærlighed og savn.


 

Årstidens salmer

Der er salmer til enhver årstid. Livets gang, menneskets sind og naturens forandringer passer godt til hinanden. Du kan med andre ord lære meget om dig selv ved at spejle dig i vejret, blomsterne, solen, natten, dyrene, marken, himlens farver, såning og høst.

Du er som lærer velkommen til at kontakte os i Høsterkøb kirke med ønsket om, at din klasse skal møde en årstid udfoldet i salmernes poesi.

7. - 9. klasse: Besøg på Høsterkøb skovkirkegård

Dette tilbud finder sted i efteråret (fredage i uge 43 og 44, kl. 9.30 og kl. 11), hvor skoven falmer og visner - akkurat som vi gør, når vi dør. Samtidig er det ugerne op til Allehelgen og Halloween. På en skovkirkegård kan det opleves og sanses, hvordan kristendommen forstår og på forskellige måder forklarer livet efter døden. Store eksistentielle og religiøse tanker om liv og død tydeliggøres på skovkirkegården.

Besøgets tema er kristendommens forståelse af døden, opstandelse og evigt liv.

1: Vi mødes i Høsterkøb Kirke:
Undervisning
- om hvordan en bisættelse og en begravelse foregår
- om elevernes oplevelser af begravelser og bisættelser
- om at savne
- om kristendommens forståelse af opstandelse og evigt liv
- forskellen på Allehelgensfesten og Halloweenfestens opfattelse af livet efter døden
- intro til elevhæftet, særligt Grundtvigs salme ”Nu falmer skoven” har præget vores kristne forståelse af livet efter døden.


2: På skovkirkegården
- reglerne for kirkegårdens udtryk
- hvorfor disse regler


3: Elevopgave
- eleverne bliver på skovkirkegården og løser første del af opgaven.

Kontakt sognepræst Annemette Norsker