At være et menneske - for 9. klasse

Lærervejledning

Materialet er især tiltænkt undervisningen i 9. klasse i faget kristendomskundskab, som tilrettelægges gennem valget af et antal temaer, som klassen arbejder med i løbet af året. Dette materiale kan være et af klassens temaer. 

Til prøven skal hver gruppe eller enkeltelev formulere en problemstilling, som de skal  besvare gennem en faglig uddybning. Dette materiale lægger både op til den generelle gennemgang af temaet i et antal undervisningslektioner i løbet af skoleåret og giver desuden mulighed for faglig fordybelse gennem en konkret problemstilling i perioden op til den mundtlige prøve. 

Strukturen er følgende:

FASE 1 OG 2

 • Materialet er opdelt i syv delemner, som tilsammen belyser hvad det er "at være menneske" set fra en kristendomsfaglig vinkel med vægt på kompetenceområdet "livsfilosofi og etik".
 • I løbet af skoleåret anvendes et antal timer til de 7 introduktionsvideoer og de 7 powerpoints (videoer). Læreren beslutter selv, hvilke øvrige kompetenceområder, der skal indgå i det indledende klassearbejde med temaet.
 • Fordybelsesafsnittene breder emnet fagligt ud og inddrager andre af fagets videns- og kompetenceområder, især forslag til relevante "Bibelske fortællinger" og relevante aspekter af "Kristendom", samt udblik til Ikke-kristne religioner og livssyn.
 • Den introducerende video vises normalt som det første, når der tages fat på et nyt delemne.
 • Powerpoint-serierne kan både bruges som klasseundervisning og som gruppearbejde, i hvilke eleverne fx skal forberede fremlæggelser i klassen.

FASE 2B

 • SAMTALEKORT -  til hvert delemne er der udarbejdet 6 samtalekort, så eleverne som afslutning på arbejdet med et delemne kan sidde i grupper på 3-4 og tale om, ytre sig og tage stilling til en række spørgsmål, som gør emnet nærværende.

FASE 3

 • Når/hvis klassen trækker temaet "at være menneske"  som prøvetema deles eleverne i mindre grupper og fordyber sig i hver deres problemformulering og kan finde inspiration til deres problemstilling og fordybelse i de 7 fordybelses-delemner.
 • I fordybelsesemnerne er materialet udbygget med de to kompetenceområder "Bibelske fortællinger" og "Kristendom" og skal fortsat sammenholdes med emnets behandling i introvideoerne og power-point-visningerne.
 • Behandlingen af et prøvetema skal altid foregå med en faglig bredde, hvilket vil sige, at flere af fagets videns- og kompetenceområder skal indgå.

Samlede tekster

   

  

Fase 1: 
Introduktionsvideoer
7 delemner, 9 videoer

 

Se video 1 >>>

Bevidsthed

 • naturens trappestige
 • hvad er bevidsthed?
 • grundfølelser

Se video 2 >>>

Enhed af forskellighed

 • grøn er gul og blå
 • mere end - andet end
 • måles - ikke måles

Se video 3 >>>

Ansvar og forandring

 • frihed
 • mod til forandring
 • skyld og ære

Se video 4 >>>

At være et hjerte

 • individ, jeg, subjekt
 • ensomhed
 • fællesskab

Se video 4A >>>

Kan et hjerte forstene?

Se video 5 >>>

Mening og lykke

 • overfladisk lykke
 • dyb lykke
 • tre slags værdier

Se video 5A >>>

Indstillingsværdier

Se video 6 >>>

Den religiøse dimension

 • livets forunderlighed
 • hvorfor-spørgsmålet
 • det guddommelige

Se video 7 >>>

Smerte og lidelse

 • den uundgåelige smerte
 • lidelse og uretfærdighed
 • det onde og rædselsfulde

 

Fase 2B: Samtalekort 
6 gruppespørgsmål

NB: Tilmeldte klasser i Kgs. Lyngby - Rudersdal kan hos skoletjenesten få et klassesæt (med 2 komplette sæt) af samtalekortene.

Flere kort kan downloades her. Forberedt til tryk på begge sider og udskæring.

Fase 2: 
Power-points
7 delemner

Se 7 powerpoint-videoer med indtalt miniforedrag

Hvis du vil se powerpointen uden indtaling, ligger de som filer under videoen som pptx eller pdf.

Bemærk: pptx-filerne kan ikke vises korrekt på Ipad/Iphone. Se i stedet pdf-filerne

Powerpoint 1: Bevidsthed

Powerpoint 2: Enhed af forskellighed

Powerpoint 3: Ansvar og forandring

Powerpoint 4: At være et hjerte

Powerpoint 5: Mening og lykke

Powerpoint 6: Den religiøse dimension

Powerpoint 7: Smerte og lidelse

Fase 3: 
Fordybelse
7 delemner i word

Hvis klassen skal til prøve i kristendomskundskab, kan det følgende materiale bruges som hjælp til udarbejdelsen af elevernes problemstilling og faglige fordybelse.

Bemærk: pptx-filerne kan ikke vises korrekt på Ipad/Iphone. Se i stedet pdf-filerne

Delemne 1: Bevidsthed

Delemne 2: Enhed af forskellighed

Delemne 3: Ansvar og forandring

Delemne 4: At være et hjerte

Delemne 5: Mening og lykke

Delemne 6: Den religiøse dimension

Delemne 7: Smerte og lidelse