Bibelske billeder

Billederne passer bl.a. til materialet: Hvad handler Bibelen om?

Her kan du finde billeder til hver af de 20 temasider. Til brug på klassens smartboard.

Det gamle Testamente

URHISTORIEN, fortællinger om godheden

URHISTORIEN, fortællinger om ondskaben

PATRIARK-FORTÆLLINGER, Abraham bliver et forbillede på tro

PATRIARK-FORTÆLLINGER, Jakob bliver til folket Israel

JOSEF, en historie om modgang, medgang og broderkærlighed

MOSES, udfrielse fra slaveri og ti bud

KONGER, magt og magtmisbrug

PROFETER, afsløringer, trusler om dom og fremtidshåb

Det nye Testamente

JESU LIVS BEGYNDELSER, barndom, voksendåb og fristelse

JESU UNDERE, hvem er denne mærkelige mand?

JESU BJERGPRÆDIKEN, du skal overvinde det onde med det gode

JESU LIGNELSER, Guds Rige er lige her og skal vokse

JESUS SOM LÆRER, faderen i himlen, medmennesket på jorden

JESUS SOM MESTER, forbillede for meget forskellige disciple

JESU VENNER, blandt de udstødte og anderledes

JESU MODSTANDERE, blandt de magtfulde jøder og romere

JESU LIV MOD SLUTNINGEN, lidelse og død venter forude

JESU DØD OG OPSTANDELSE, fornedrelse og ophøjelse

PAULUS, først  forfølger, så selv forfulgt

BREVE OG APOKALYPSE, breve til de kristne - verden malet i syner