Samlesang for lokale 3. klasser i Lundtofte kirke 1. torsdag i marts kl. 10

Tema: Påske

Skoleårets fællesarrangement om salmer for 3. klasserne på Lundtofte skole, Kongevejens skole og Trongaardsskolen finder sted i Lundtofte kirke torsdag den 1. marts 2018 kl. 10-11.15

Sognepræst Mette Enevold leder salmesangen og gir' små introduktioner til de fem valgte salmer og til kirkeåret og om kirkens opbygning og funktion for mennesker, der kommer der.

Kirkens organist medvirker også og forklarer og demonstrerer orglet som instrument.

Fem salmer med påsken som centrum

Øvrige aktiviteter

DIGT SELV NYE VERS OG MAIL DEM ET PAR DAGE FØR TIL SKOLETJENESTEN, SÅ SØRGER VI FOR AT DE LIGGER KLAR TIL DAGEN

De nye vers digtes i år på melodien "I østen stiger solen op". Indholdet skal på én eller anden måde handle om årets tema, påske

Send mail med nye vers

TEGN / ILLUSTRER EN AF SALMERNE. Vi hænger dem gerne op i sognegården til dagen. Vi skal have tegningerne senest dagen før. og vi kan evt. hente dem på skolen.

Kongevejens skole 2018

Bibeltekster mv.

Påskebillede i farve eller s/h til farvelægning

  

Lydfiler

I kan også høre musikken med orgel fra hjemmesiden dendanskesalmebogonline. Vær opmærksom på, at melodierne godt kan være i et højere toneleje end på lydfilerne, som ofte sættes ned af organisten af hensyn til børnenes stemmer.

NB: tryk først på "Vælg melodi" og så "Afspil". Der kan kun afspilles 1 vers ad gangen, så du skal klikke afspil efter hvert vers.


Tegninger til forberedelsen

A3 og A4 farve stor opløsning, 4,4 / 2,3 Gbit

A3 og A4 s/h til eleven, til farvelægning og fortælling 3,4 / 1,8 Gbit

"Kristi Liv" - altertavle af Gaudenzio Ferrari

Altertavlen er et storslået eksempel på malerkunst fra renæssancen. I powerpointen kan eleverne få et enkelt overblik over såvel julens som påskens fortællinger.

Påsketegningerne tv. kan sammenlignes med altertavlen og få indhold og betydning derfra, således at eleverne bliver fortrolige med den samlede påskefortælling.

På altertavlen er det tydeligt, hvad man i renæssancens kristendomsudtryk lagde særlig vægt på i evangeliernes beretninger og fortællinger, nemlig inkarnationen (julen), lidelseshistorien og opstandelsen, med særlig vægt på passionen og korsfæstelsen, som er det store billede i midten af altertavlen.

Andre elementer til påskens samlede fortælling  findes som oversigt i de efterfølgende filer:

Filer i ppt og word