Den åbne skole i Bistrup kirke

Indskolingen: På opdagelse i Bistrup kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til.

Klassen kommer på en vandring rundt i kirken, og ser og sanser det særlige, fx orgelet, tårnet, alteret mv. - Én klasse ad gangen.

 • september - november
 • muligt tirsdag og onsdag mellem 8.15 og 10.00
   

Send mail om besøg

Ideoplæg til besøget:


2. klasse: Påskekufferten

Påskekufferten er en mystisk kuffert med en lang række rekvisitter, som direkte eller symbolsk henviser til den kristne påskefortælling fra palmesøndag til påskedag. 

Hver ting i kufferten er forbundet med en fortælling og en lille leg, øvelse eller opgave, - og med en ledetråd til det næste sted i og omkring kirken, hvor fortællingen fortsætter indtil den sidste genstand tydes. Det er påskedag, som også er den sidste og afgørende brik i et  stort tilhørende puslespil, som eleverne skal samle, og derved se påsken visualiseret som en helhed.

Undervisningen kan fortsættes på skolen med en række opgaver, der uddyber elevernes faglige viden om og forståelse af den kristne påske.

 • Én klasse ad gangen.
 • Undervisningen i kirken varer 2 lektioner med en pause og forfriskning midtvejs.
 • Gennemføres i ugerne op til påske.

1:

Læreren kontakter kirken og spørger om at komme på undervisningsbesøg ved at sende en mail til præsten på nedenstående link. Så aftaler I selv det konkrete tidspunkt.:

Send mail til præsten

2:

Hvis læreren ønsker at fortsætte påskeprojektet i klassen, skal læreren via nedenstående link tilmelde sig til Folkekirkens Skoletjeneste. Så bringer vi materialerne ud på skolen. Tilmeld i god tid inden påske.

Tilmeld materialer til påskekufferten

Materialet består af en lærervejledning og et elevhæfte med opgaver til hver elev. Tidsforbruget vil være 4-8 lektioner, især afhængig af, om klassen arbejder med billedkunstdelen i den afsluttende fase. Materialet er især danskfagligt med læsetræning, samt kristendomsfaglig om den kristne påske, samt nogle små dramatiseringer og en mulig afslutning i billedkunst.

 

3. klasse: Kyndelmisse

Ved kyndelmisse er kulden hårdest, men lyset er på vej til at overvinde mørket og nyt liv bryder igennem den frosne jord.

Klassen møder udenfor kirken så tidligt på dagen som muligt. Kirken er mørkelagt. Hver elev får nu et lys og klassens mange lys er det eneste som oplyser kirkerummet. 

Der synges om årstiden og om lyset og mørket, og eleverne hører om forskellige betydninger af netop lys og mørke i forhold til menneskelivet, herunder hvorledes lys/mørke-metaforen også findes i Bibelens tekster om livets kampe, ondskaben og godheden og i ordene om skabelsen og frelsen.

 • 1 klasser ad gangen
 • Tidspunktet er bedst i ugen op til kynndelmisse den 2. februar

Kontakt en af kirkens præster omkring arrangementet

0. - 4. klasse: Børnekorets påskemusical

Påskemusical opføres af Bistrup Kirkes Børnekor. Kor, soli og meget flotte sange.

Dramaet  udspiller sig  fra Palmesøndag til Påskedag, og viser , hvad hver enkelt dag i påsken står for.

Sange og drama understreger de følelser, som spænder vidt fra Jesus kommer ridende til byen til han bliver dømt til døden – og endelig genopstår. 

Musicalen opføres på dette tidspunk:

 • Torsdag den 7. april 2022:
  • 9.30 børnehaver og dagplejere
  • 10.30 indskolingsklasser

Tilmeld din klasse  

 

0. - 3. klasse: Børnekorets krybbemusical

Julefortællingen opføres som musical af Bistrup Kirkes børnekor og årets mini-konfirmander.

Engle og  hyrder i massevis, de tre vismænd, en kamel , en særlig stjerne og selvfølgelig Maria , Josef og det lille Jesusbarn er på scenen.

I samspil med  iørefaldende sange, farverige dragter og overraskende rekvisitter  danner det rammen om julens budskab.

Musicalen opføres på dette tidspunkt:

 • Torsdag den 8. december 2022:
  • 9.30 børnehaver og dagplejere
  • 10.30 indskolingsklasser
  • 11.30 indskolingsklasser

Tilmeld din klasse

 

4. - 7. klasse: Farver i folkekirken

Undervisningsbesøget har fokus på farvernes betydninger og farvernes brug i folkekirken i løbet af kirkeåret.

Præsten vil være klædt i fire forskellige messehagler, og derudfra forklare farvens symbol, dets betydning og dets brug i løbet af kirkeåret.

Desuden får eleverne vist et eksempel på et ikon-maleri og forklaret dets farvesymbolik.
 

 • Kan gennemføres hele året, dog ikke december, april og maj
 • Bedst onsdag 8.15 - 10 og torsdag 12-15

Send mail om besøg 


 

5. - 6. klasse: Når vi mindes

I skolen

Undervisningsbesøget knytter an ved den enkelte elevs kortlægning af sin slægt og familierelationer tre generationer bagud,- til oldeforældre. Her vil mange elever have brug for at spørge sine forældre og bedsteforældre.

I kirken

Hver elev skal medbringe en fortælling om en afdød (max 5 minutter) - som udgangspunkt - én i familien, som man gerne vil mindes for noget godt og måske endda for noget forbilledligt. Man må gerne tage en tegning, et foto eller en rekvisit med.

Klassen deles i tre hold a ca. 8 elever og hver gruppe fortæller til hinanden. Derefter kan man i kirken tænde et lys til minde og ære for den, man fortalte om.

Præsten vil desuden fortælle lidt om, hvordan man i kirken mindes de døde ved Allehelgen.

På kirkegården

Klassen kan til sidst besøge den lokale kirkegård, hvor hver elev har sit eget ark med. Der kan også søges efter symboler på kirkegården, og disse kan fx tages som fotos og efterbehandles på klassen.

 • september og oktober er velegnede måneder for besøget

Kontakt Bistrup kirke om undervisingsbesøg >>

Materiale, som læreren kan downloade til arbejdet i klassen og på kirkegården

Kontakt til Bistrup kirke

Kontakt kirkens præster

 • Sognepræst Charlotte Nørballe,  45 82 16 70
 • Send mail
 • Sognepræst Søren Storvad,   45 81 08 88
 • Send mail

 • Sognepræst Nadja Overgaard Damkjær, 
 • 2784 4849
 • Send mail

Kontakt kirkens organist


2. klasse: Sorg og livsmod - kirkebesøg

I kirken vil præsten præsentere eleverne for to bibelhistorier om sorg, trøst og håb: Den barmhjertige samaritaner og historien om kvinderne og den tomme grav. Herefter vil præsten tale med eleverne om, hvad de har prøvet at miste, og hvordan de blev trøstet og fik håb. Derudover vil præsten fortælle om de kristnes tro på evigt liv.

Det kan være en fordel at medbringe skriveunderlag, hvis skolen er i besiddelse af sådanne.

Tilbage i klassen samles der op på kirkebesøget ved at lave et eller flere blade til ord-blomsten.

Send mail om kirkebesøg

 

9. klasse: Etiske dilemmaer og tunge livsspørgsmål

Undervisningsbesøget forudsætter, at en klasse i forlængelse af et undervisningstema har formuleret to vanskelige spørgsmål, fx et etisk dilemma eller et grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som præsten/teologen skal uddybe med en teologisk vinkel.

Hvordan tænker en præst på baggrund af sine kristne og teologiske grundsynspunkter?

Send mail med de to spørgsmål og foreslå et velegnet tidspunkt.

Send mail med forespørgsel om besøg