Den åbne skole i Holte kirke

Velkommen i Holte kirke

Skoler, klasser og enkeltelever er velkommen til at kontakte os om undervisning, samtaler om etiske dilemmaer eller inspiration til større skriftlige opgaver.

 

Indskolingen: På opdagelse i Holte kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til. Hvad har særlig betydning i kirken.

Undervisningen foregår som en vandring rundt i kirken, i tårnet til orgelet mv. 
 

Èn klasse af gangen. Varighed ca. 50 minutter. Bedst september til november.

 • Periode: september, januar og juni
 • Tirsdag, onsdag, torsdag
 • Én klasse ad gangen

Send mail til kirken og foreslå ugedag og tidspunkt

Send mail om besøg

Ideoplæg til besøget:


2. klasse: Påskekuffert

Påskekufferten er en mystisk kuffert med en lang række rekvisitter, som direkte eller symbolsk henviser til den kristne påskefortælling fra palmesøndag til påskedag. 

Hver ting i kufferten er forbundet med en fortælling og en lille leg, øvelse eller opgave, - og med en ledetråd til det næste sted i og omkring kirken, hvor fortællingen fortsætter indtil den sidste genstand tydes. Det er påskedag, som også er den sidste og afgørende brik i et  stort tilhørende puslespil, som eleverne skal samle, og derved se påsken visualiseret som en helhed.

Undervisningen kan fortsættes på skolen med en række opgaver, der uddyber elevernes faglige viden om og forståelse af den kristne påske.

 • Én klasse ad gangen.
 • Undervisningen i kirken varer 2 lektioner med en pause og forfriskning midtvejs.
 • Gennemføres i ugerne op til påske.

1:

Læreren kontakter kirken og spørger om at komme på undervisningsbesøg ved at sende en mail til præsten på nedenstående link. Så aftaler I selv det konkrete tidspunkt.:

Send mail til præsten

2:

Hvis læreren ønsker at fortsætte påskeprojektet i klassen, skal læreren via nedenstående link tilmelde sig til Folkekirkens Skoletjeneste. Så bringer vi materialerne ud på skolen. Tilmeld i god tid inden påske.

Tilmeld materialer til påskekufferten

Materialet består af en lærervejledning og et elevhæfte med opgaver til hver elev. Tidsforbruget vil være 4-8 lektioner, især afhængig af, om klassen arbejder med billedkunstdelen i den afsluttende fase. Materialet er især danskfagligt med læsetræning, samt kristendomsfaglig om den kristne påske, samt nogle små dramatiseringer og en mulig afslutning i billedkunst.

3. klasse: Kyndelmisse

Ved kyndelmisse er kulden hårdest, men lyset er på vej til at overvinde mørket og nyt liv bryder igennem den frosne jord.

Klassen møder udenfor kirken så tidligt på dagen som muligt. Kirken er mørkelagt. Hver elev får nu et lys og klassens mange lys er det eneste som oplyser kirkerummet. 

Der synges om årstiden og om lyset og mørket, og eleverne hører om forskellige betydninger af netop lys og mørke i forhold til menneskelivet, herunder hvorledes lys/mørke-metaforen også findes i Bibelens tekster om livets kampe, ondskaben og godheden og i ordene om skabelsen.

 • 1-2 klasser ad gangen
 • Tidspunktet er bedst i ugerne omkring kyndelmisse den 2. februar og eller i den mørke tid

Send mail om besøg

 

4. klasse: Én jeg savner

Allehelgen er for mange det tidspunkt på året, hvor de især mindes de, der er døde og især især mindes dem, der har haft en særlig betydning i vores liv mellem familie og venner og andre, som vi har været tæt på, - eller måske har hørt om. Minder handler også meget om det gode forbillede, som vi gerne vil mindes og som vi måske gerne vil ære mindet om ved at tænde et lys for den afdøde.

At savne det gode forbillede hører med til det naturlige menneskeliv. 

Undervisningsbesøget sætter fokus på fortællingerne om de betydningsfulde personer i vores liv, som ikke er her mere. Hver enkelt elev opfordres til at fortælle lidt om én person. Klassen deles i 2-3 grupper.

Præsten kan evt. også forklare lidt om Allehelgens-traditionerne i den lokale kirke.

Den enkelte elev kan forberede sig ved at få et overblik over den enkeltes slægt og familie tilbage til oldeforældrene, og fx tale med forældre og bedsteforældre om de gode forbilleder.

 • Én klasse ad gangen
 • 75 minutter
 • Kan gennemføres hele året

Send mail om besøg
 

9. klasse: Søren Kierkegaard på 45 minutter 

Hvad vil det sige, at være et menneske?

Søren Kierkegaard er stadig en aktuel tænker, hvis syn på menneskets eksistens er til inspiration og modsigelse i dag. Han er især på udkig efter menneskes muligheder for at udfolde sig i livet. Det spændende ved Kierkegaard er, at han samtidig tager udfordringerne og dilemmaerne op.

”Det, der fascinerer mig ved Kierkegaard er, at han på én gang er en teoretisk stærk tænker, der er relevant i nutidige filosofisk-teologiske diskussioner, og samtidig rammer én personligt, så man næsten føler han kender mig!” – Christian, præst og Kierkegaardforsker

Undervisningen kan variere i længde efter behov varer 2 lektioner, og rammer direkte ind i kristendomsfagets grundspørgsmål, som det er udtrykt i Fælles Mål: Hvad vil det sige at være et menneske?        

 

Kontakt til Holte kirke

 • Telefon til kirkekontoret: 45 42 21 77

Præster ved Holte kirke

 • Sognepræst Christian Fink Tolstrup
 • Sognepræst Lise Djernes Østergaard
 • Provst Grete Bøje


4. - 5. klasse: Symboler og salmer

Kirker er rige på synlige symboler og salmer er rige på poesi, billeder og symbolik.

I dette besøg får eleverne et møde med de mange symboler i Ny Holte kirke. Hver stolerække har sit eget træskærearbejde og fortæller en bibelsk historie eller udtrykker en salme.

Klassen kan arbejde videre med emnet symboler på klassen, sådan som vi møder symboler mange andre steder, fx på kirkegården.

 • Periode: november og februar
 • Ikke fredag
 • Én klasse ad gangen

Send mail til kirken og foreslå ugedag og tidspunkt

Send mail om besøg


 

Aktuelle etiske dilemmaer

Udskoling og Gymnasium: Input til Opgaveskrivning

 

Jeg har i årenes løb ofte haft besøg af folkeskole og gymnasieelever, der arbejder med en større opgave og som gerne vil have en ”præstestemme” ind over.

Jeg har forholdt mig til alt fra cyber-babyer over aktiv dødshjælp til abort og kønsidentitet. Det er en rigtig sjov og spændende opgave at møde eleverne, og jeg har den vej rundt fået indsigt i, og er blevet afklaret om emner, som jeg måske ellers ikke havde forholdt mig til.

De ting der sker i vores verden sætter hele tiden nye etiske problemstillinger op – og gad vide om jeg til næste år skal tale om vaccinestrategier og Corona-håndtering? I er i hvert fald altid velkomne til at ”vende verden” med mig, eller Christian, hvis I ønske at få et svar fra nogle der har en helt særlig kontekst at tænke etiske dilemmaer ud fra.                               - Lise  

Send mail til Lise >>

Send mail til Christian >>