Den åbne skole i Lundtofte kirke 

Indskolingen: "På opdagelse i Lundtofte kirke"

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til.

Skriv gerne i din mail, hvad du især gerne vil, at klassen skal opleve og undervises i. Én klasse ad gangen. Bedst september - oktober.

Send mail til kontaktperson  

Se ideoplæg til besøget 


3. klasse: "Fælles Salmesang" for 3. klasser, torsdag den 3. marts 2022

I  mere end 20 år har 3. klasserne på Lundtofte skole, Kongevejens skole, og Trongaardsskolen mødtes 1. torsdag i marts kl. 10-11.15 i Lundtofte kirke og sunget en stribe gamle og nyere salmer ud fra et fælles tema.

3. klassernes lærere modtager i juni en mail om at huske arrangementet i deres årsplan. Efter jul modtages link til et forberedende materiale over årets salmetema.

 

4. klasse: Udsmyk et vindue i Lundtofte Sognegård

To gange om året indbydes en 4. klasse på Lundtofte skole, Kongevejens skole eller Trongaardsskolen til at udsmykke gavlvinduet (ca. 150*150 cm) i sognegården.

Motivet kan være mange, fx en højtid, et livstema, en lignelse eller en salme. Klassen får et grundigt oplæg til temaet af en præst eller kirketjeneren.

Derefter arbejder klassen på skolen med billedet, der består af ni acrylplader, og der afsluttes med en fernisering i sognegården, hvor forældre og søskende også er velkomne.

Send mail til kontaktperson


 

2. klasse: Påskekufferten

Påskekufferten er en mystisk kuffert med en lang række rekvisitter, som direkte eller symbolsk henviser til den kristne påskefortælling fra palmesøndag til påskedag. 

Hver ting i kufferten er forbundet med en fortælling og en lille leg, øvelse eller opgave, - og med en ledetråd til det næste sted i og omkring kirken, hvor fortællingen fortsætter indtil den sidste genstand tydes. Det er påskedag, som også er den sidste og afgørende brik i et  stort tilhørende puslespil, som eleverne skal samle, og derved se påsken visualiseret som en helhed.

Undervisningen kan fortsættes på skolen med en række opgaver, der uddyber elevernes faglige viden om og forståelse af den kristne påske.

 • Én klasse ad gangen.
 • Undervisningen i kirken varer 2 lektioner med en pause og forfriskning midtvejs.
 • Gennemføres i ugerne op til påske.

1:

Læreren kontakter kirken og spørger om at komme på undervisningsbesøg ved at sende en mail til præsten på nedenstående link. Så aftaler I selv det konkrete tidspunkt.:

Send mail til præsten

2:

Hvis læreren ønsker at fortsætte påskeprojektet i klassen, skal læreren via nedenstående link tilmelde sig til Folkekirkens Skoletjeneste. Så bringer vi materialerne ud på skolen. Tilmeld i god tid inden påske.

Tilmeld materialer til påskekufferten

Materialet består af en lærervejledning og et elevhæfte med opgaver til hver elev. Tidsforbruget vil være 4-8 lektioner, især afhængig af, om klassen arbejder med billedkunstdelen i den afsluttende fase. Materialet er især danskfagligt med læsetræning, samt kristendomsfaglig om den kristne påske, samt nogle små dramatiseringer og en mulig afslutning i billedkunst.

Kontakt til Lundtofte kirke


6. klasse: Død, begravelse og livshåb

Kom på besøg i kirken og oplev, hvordan en begravelse/bisættelse foregår.

Sammen med en præst og en kirketjener vil der være plads til de store spørgsmål omkring afsked, død, tab, sorg og glæden ved det, man har haft sammen med den, man har mistet, og håbet om, at vi efterlevende kan leve videre, mens den døde har fået fred.

Det er emner, som eleverne selv tumler med, men som de ikke er vant til at sætte ord på. Indholdet i besøget vil bl.a. være:

 • Konkret gennemgang af ritualet ved en bisættelse/begravelse i kirken. Hvad sker der? Hvordan foregår det?
 • Eksempler på musik ved en bisættelse/begravelse og ligeledes eksempler på salmer som: ”Se, nu stiger solen”, ”Altid frejdig, når du går” og ”Du, som har tændt millioner af stjerner”.
 • Information om alt det praktiske omkring en bisættelse/begravelse.
 • Elevernes egne oplevelser og spørgsmål om død, sorg og begravelse.
 • Evt. en kirkegårdsvandring på Lundtofte Kirkegård, hvor de forskellige gravsteder ses og forklares, og symbolik drøftes.

Planlægning:

 • Varighed: Besøget inklusiv kirkegårdsvandring tager 1½ time.
 • Tidspunkt: Besøget kan foregå i følgende måneder: november, januar, februar og marts.
 • Kontakt: Sognepræst Julie Rebel på jfbr@km.dk, så planlægger vi i fællesskab jeres besøg.

Vi glæder os til at se jer!