Den åbne skole i Lyngby kirke

0. klasse: Julefortællingen

Jul er en stor fortælling rundt om det nyfødte Jesusbarn. Der er konger, hyrder, vise mænd og forældre. Der er stjerner, guld og røgelse. Der er mystik i engle, drømme og undere. 

Denne samlede fortælling vil vi gerne gøre levende og nærværende for 0. klasser. Vi vil bl.a. synge og inddrage eleverne i fortællingen ved at enhver elev bliver en brik af den samlede fortælling. 

Varighed ca. 60 minutter.

Send mail til kirken

 

2. klasse: På opdagelse i Lyngby kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til. Hvad er særligt betydningsfuldt?

Eleverne kommer rundt i og omkring Lyngby gamle kirke og oplever, hvad kirken er som rum, lyd, lys, billeder og kunst.

Èn klasse af gangen. Varighed ca. 45 minutter. Bedst sensommer eller forsommer.

Kontakt en af kirkens præster for at planlægge et besøg.

Ideoplæg til kirkebesøget


3. - 4. klasse: Den sidste have

Undervisningsbesøget begynder inde i kirken, hvor præsten fortæller, hvad der sker i kirken, når nogen dør. 

Hver elev får et lille materiale med fokus på kirkegårdens symboler og på det at savne nogen, man har holdt af. Kirkegården ligger rundt om kirken og her skal børnene gå omkring og iagttage og tænke.

 • Én klasse ad gangen
 • Bedst i den lyse og lune periode på året
 • Formiddag, ikke mandag

Send mail om besøg 

 

3. - 4. klasse: Påske-vandring

Dramatisering af påskefortællingen.

Klassen får påskefortællingen levendegjort ved at komme med på en vandring i og omkring Lyngby kirke, hvor eleverne følger de dramatiske spor lige fra rygterne ved Jerusalems byport, over nadversalen og forræderiet, til tilfangetagelsen, forhøret og domfældelsen hos Pilatus. En soldat fortæller om meget anderledes mand, som blev korsfæstet, og som nu allerede er død og blevet begravet, og nogle kvinder påstår desuden at noget helt utroligt er sket ude ved graven ...

Ved tilmelding af et antal klasser vil påskefortællingen igen blive dramatiseret i og omkring Lyngby kirke i en af de nærmeste uger op imod påske 2022.

Nærmere oplysninger om dato følger.

Send mail om påskevandring  

 

2. klasse: Påskefortællingen

Påskefortællingen består af en lang række delfortællinger. For mange børn vil der sikkert blande sig helt andre elementer ind i påskefortællingen end de originale bibelske fortællinger.

I dette besøg vil den bibelske grundfortælling om påsken blive fortalt og gjort levende sammen med børnene. Til sidst vil vi midt på kirkegulvet have samler alle 25 brikker i det 1 m2 store puslespil, som bliver besøgets ledetråd. Puslespillet er vist på ovenstående billede. Desuden vil vi synge påskesalmer.

Én klasse ad gangen.

 • Undervisningen i kirken varer ca. 60 minutter
 • Gennemføres i ugerne op til påske.

Læreren kontakter kirken og omkring besøget ved at sende en mail til præsten på nedenstående link. Efterfølgende aftales det konkrete tidspunkt.

Send mail til kirken

 

2. - 4. klasse: Kyndelmisse

Ved kyndelmisse er kulden hårdest, men lyset er på vej til at overvinde mørket og nyt liv bryder igennem den frosne jord.

Klassen møder udenfor kirken så tidligt på dagen som muligt. Kirken er mørkelagt. Hver elev får et lys og klassens mange lys er det eneste, som oplyser kirkerummet. 

Der synges om årstiden og om lyset og mørket, og eleverne hører om forskellige betydninger af netop lys og mørke i forhold til menneskelivet, herunder hvorledes lys/mørke-metaforen også findes i Bibelens tekster om livets kampe, ondskaben og godheden og i ordene om skabelsen og frelsen.

 • Én klasse ad gangen
 • Tidspunktet er bedst i ugen op til kyndelmisse den 2. februar

Send mail til kirken

 

1. -9. klasse: Tradition og tro

I løbet af et år forandrer naturen sig og vender så igen tilbage til det samme. Dette tilbud vil give klassen en nærværende oplevelse af kirkens traditioner i løbet af året. Hvorfor fejres er store højttider som de gør? Hvad kommer ret tydeligt fra kristendommen og hvad kommer andre steder fra?

Lyngby kirkes pragt af kalkmalerier vil indgå i samtalerne og diskussionerne med eleverne, ligesom elevernes egne erfaringer med traditioner i kulturen vil indgå. 

Niveauet tilpasses klassetrinnet.

Send mail om undervisningsbesøg

Lyngby kirkes præster mv.

 • Sognepræst Cecilia Lotko Pontoppidan, tlf.: 51 51 64 83
 • Sognepræst Julie Katrine Goldschmidt, tlf.: 21 60 40 44
 • Sognepræst Jørgen Theodor Demant, tlf.: 45 88 40 75 
 • Kirke- og kulturmedarbejder Katrine Lypart, tlf.: 23 84 03 05
   

Kontakt til Lyngby kirke

 • Telefon til kirkekontoret: 45 87 53 76

 

2. - 4. klasse: Salmer til årstiden

Der er salmer til enhver årstid. Livets gang, menneskets sind og naturens forandringer passer godt til hinanden. Du kan med andre ord lære meget om dig selv ved at spejle dig i vejret, blomsterne, solen, natten, dyrene, marken, himlens farver, såning og høst.

Som klassens lærer er du altid velkommen til at kontakte os med ønsket om, at din klasse skal møde en årstid udfoldet i salmernes poesi. Gerne flere klasser sammen ad gangen.

Send mail til kirken

 

Lyngby kirkes kalkmalerier er berømte

Se introvideo

Kalkmalerier 2. - 3. klasse: Dyr i kirken

Dyresymbolerne på kirkens loft fortæller historier: Om tro, forræderi, håb og ondskab

Det er menneskers historier, men også dyrenes: Løven, oksen, pelikanen, ræven og gåsen.

Fortæller: Sognepræst Jørgen Demant, 45 88 40 75

Send mail om undervisningsbesøg


Kalkmalerier 4. - 6. klasse: Gud og Djævelen

Når man vender blikket op mod kirkens loft, mod kalkmalerierne, så føres man ind i en voldsom dramatisk historie. Menneskets historie mellem Gud og djævel. Guds fortælling med mennesket er om et fællesskab, der hele tiden kan gå i stykker. Gud vil mennesket, men mennesket tiltrækkes også af ondskaben. Den viser sig i form af slangen, af djævelen, af løven. Mennesket er altid stillet i kamp mellem det gode og det onde.

Fortæller: Sognepræst Jørgen Demant, 45 88 40 75 eller Cecilia Lotko Pontoppidan 5151 6483

Send mail om undervisningsbesøg


 

9. klasse: At være et menneske ifølge Kierkegaard

Hvad vil det sige at være et menneske? Det er et af grundspørgsmålene i faget kristendomskundskab. 

I dette undervisningsbesøg sættes der fokus på begreberne: kærlighed, tro, angst, skyld og frihed. Og begreberne etisk, æstetisk og religiøs introduceres. Undervisningen kan således stå alene og er direkte anvendelig i faget, og besøget kan give bolden op til at arbejde med projektet "På kant med Kierkegaard", der tidligere blev udbudt af de folkekirkelige skoletjenester og som stadig findes i en revideret version. Henvendelse til skoletjenesten.

Undervisningen forestås af Julie K. Goldschmidt, tlf: 2160 4044
 

Henvendelse om undervisningsbesøg.