Skabelse - salmesang for 3. klasse - onsdag den 1. marts 2023

 De seks salmer er:

  • I østen stiger solen op
  • Herre Gud, dit dyre navn og ære
  • Menneske, din egen magt
  • Op al den ting, som Gud har gjort
  • Spænd over os dit himmelsegl
  • PLUS EN NY RYTMISK SALME:  Usynlige

Tekst og forklaring til de fem første salmer

Den nye salme: Usynlige, tekst og melodi

Lære melodien fra Youtube:

 

Node, melodi og akkorder

Digt med hvis du har lyst ...

Alle klasser er velkommen til at digte 1-3 nye vers på salmen "I østen stiger solen op". Det bedste vil være at de nye vers på en eller anden måde handler om årets tema: Skabelse

De nye salmer sendes seneste to dage for salmesangsdagen (1. torsdag i marts) til folkekirkens skoletjeneste:

skoletjeneste@gmail.com

Illustrer en af salmerne

Alle klasser er velkommen til fx i billedkunst at illustrere én eller flere af salmerne. Så vil vi gerne hænge dem op i sognegården på dagen. Kontakt os i skoletjenesten et par dage før arrangementet, så vi kan lave en aftale omkring transport af tegningerne til sognegården.

 

God fornøjelse med projektet!

Salmetegninger

Tegningerne kan fx bruges i klassen på denne måde: to elever arbejder sammen. Den ene læser salmen højt for den anden, som genfinder visualiseringerne af salmens enkelte dele i tegningen.

Billede af tegninger