Den åbne skole i Søllerød kirke

Indskolingen: På opdagelse i Søllerød kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til. Hvad betyder symbolerne? Klassen kommer med på en vandring indenfor og udenfor kirken.

 • Én klasse af gangen. Bedst 2. klasse.
 • Varighed ca. 50 minutter.

Kontakt præsterne for at aftale besøg i Søllerød Kirke.

Ideoplæg til kirkebesøget:


2. klasse: Påskekufferten

Påskekufferten er en mystisk kuffert med en lang række rekvisitter, som direkte eller symbolsk henviser til den kristne påskefortælling fra palmesøndag til påskedag. 

Hver ting i kufferten er forbundet med en fortælling og en lille leg, øvelse eller opgave, - og med en ledetråd til det næste sted i og omkring kirken, hvor fortællingen fortsætter indtil den sidste genstand tydes. Det er påskedag, som også er den sidste og afgørende brik i det store tilhørende puslespil, som eleverne skal samle, og derved se påsken visualiseret som en helhed.

 • Én klasse ad gangen.
 • Undervisningen i kirken varer ca. 1 time, så læreren skal afsætte min. to lektioner incl. transport.
 • Gennemføres i ugerne op til påske.

Kontakt præsterne for at aftale besøg i Søllerød Kirke.

 

Påskemateriale i skolen til 2. klasse

Undervisningen kan fortsættes på skolen med en række opgaver, der uddyber elevernes faglige viden om og forståelse af den kristne påske.

Hvis læreren ønsker at fortsætte påskeprojektet i klassen, skal læreren via nedenstående link tilmelde sig til Folkekirkens Skoletjeneste. Så bringer vi materialerne ud på skolen. Tilmeld i god tid inden påske.

Tilmeld materialer til påskekufferten

Materialet består af en lærervejledning og et elevhæfte med opgaver til hver elev. Tidsforbruget vil være 4-8 lektioner, især afhængig af, om klassen arbejder med billedkunstdelen i den afsluttende fase. Materialet er især danskfagligt med læsetræning, samt kristendomsfaglig om den kristne påske, samt nogle små dramatiseringer og en mulig afslutning i billedkunst.

4. - 5. klasse: Martin den modige munk

Historien om Martin Luthers dramatiske og betydningsfulde liv hører til på mellemtrinnet. Du har som lærer mulighed for at give dine elever en præcis, festlig og illustrativ formidling af historien om hovedpersonen bag et af Europas og Danmarkshistoriens største vendepunkter: Reformationen.

Læreren modtager desuden et lille undervisningsmateriale om Martin Luther og reformationstiden. 
 

 • 45 minutters drama over historien om Martin Luthers liv ved Skuespiller Anne-Maria Pock Steen og lokale medvirkende, gerne en lærer fra deltagende skole, idet medvirken ikke kræver forberedelse
 • 80 elever er et passende og maksimalt antal til kirken. Man kan således ikke tilmelde én klasse, men typisk en årgang

Ansøg skoletjenesten om teaterforestilling

 

4. -6. klasse: Døden - en vandring på Søllerød kirkegård, 

Med udgangspunkt i materialet "Den sidste have" får eleverne en gennemgang af folkekirkens liturgi i forbindelse med døden. Der synges to salmer, som ofte synges ved begravelser og bisættelser, og eleverne kommer med på en vandring på Søllerød kirkegård, hvor de mange symboler er i fokus.

Materialet indeholder en symbolliste, folkekirkens begravelses-liturgi og et oplæg til, at den enkelte elev kan kortlægge sin familie og slægt tilbage til oldeforældrene med fokus på savn.

Efter et oplæg undersøger eleverne selv kirkegården for symbolik og tager billeder af symbolerne med deres smartphones. 

 • Afsæt to lektioner til besøget
 • 1-3 klasser ad gangen

Kontakt præsterne for at aftale besøg i Søllerød Kirke.

 

Disse dokumenter kan downloades til klassen til besøget på kirkegården.

Kontakt til Søllerød kirke

Lærere ved Ravnholmskolen, afdeling Vangeboskolen og Skovlyskolen er velkommen til at rette henvendelse til en af præsterne i forbindelse med et ønske om at inddrage kristendom, etik og tro i undervisningen.

 

7. - 9. klasse: Et etisk dilemma

Etik er et væsentligt delemne i 9. klasse i kristendomskundskab, herunder erkendelse af etiske dilemmaer.

Idag har teknologi, bioetik, operationsmuligheder, fx organtransplantationer, genmanipulation mv. forstørret mængden af etiske dilemmaer.

En af præsterne stiller sig til rådighed for en drøftelse af spørgsmålet/debatten omkring aktiv dødshjælp. Fx i forbindelse med elevernes opgaveskrivning.

 • Ca. 60 minutter
 • Eleverne skal medbringe Ipad eller andet noteringsudstyr

Kontakt præsterne for at aftale besøg i Søllerød Kirke.