Den åbne skole i Virum kirke

1. klasse: På opdagelse i Virum kirke

Besøget i kirken har til formål at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvad en kirke er, indeholder og bruges til. Klassen kommer på en rundtur og oplever tårnet, orgelet, alteret, kirkens smukke vinduer  mv.

 • Én klasse ad gangen.
 • Varighed ca. 50 minutter.

Kontakt Inge Nilson for mere information og booking af arrangementet på inp@km.dk

Ideoplæg til besøget:


2. klasse: Påskekufferten

Påskekufferten er en mystisk kuffert med en lang række rekvisitter, som direkte eller symbolsk henviser til den kristne påskefortælling fra palmesøndag til påskedag. 

Hver ting i kufferten er forbundet med en fortælling og en lille leg, øvelse eller opgave, - og med en ledetråd til det næste sted i og omkring kirken, hvor fortællingen fortsætter indtil den sidste genstand tydes. Det er påskedag, som også er den sidste og afgørende brik i et  stort tilhørende puslespil, som eleverne skal samle, og derved se påsken visualiseret som en helhed.

Undervisningen kan fortsættes på skolen med en række opgaver, der uddyber elevernes faglige viden om og forståelse af den kristne påske.

 • Én klasse ad gangen.
 • Undervisningen i kirken varer 2 lektioner med en pause og forfriskning midtvejs.
 • Gennemføres i ugerne op til påske.

1:

Læreren kontakter kirken og spørger om at komme på undervisningsbesøg ved at sende en mail til præsten på nedenstående link. Så aftaler I selv det konkrete tidspunkt.:

Send mail til præsten

2:

Hvis læreren ønsker at fortsætte påskeprojektet i klassen, skal læreren via nedenstående link tilmelde sig til Folkekirkens Skoletjeneste. Så bringer vi materialerne ud på skolen. Tilmeld i god tid inden påske.

Tilmeld materialer til påskekufferten

Materialet består af en lærervejledning og et elevhæfte med opgaver til hver elev. Tidsforbruget vil være 4-8 lektioner, især afhængig af, om klassen arbejder med billedkunstdelen i den afsluttende fase. Materialet er især danskfagligt med læsetræning, samt kristendomsfaglig om den kristne påske, samt nogle små dramatiseringer og en mulig afslutning i billedkunst.

En mystisk kuffert dukker op i klassen ... Dagen efter modtager klassen en invitation til at komme over i kirken, hvor alt det, der er i kufferten, får mening og bliver fortalt og forklaret.

Påskekufferten indeholder en lang række rekvisitter, som direkte eller symbolsk henviser til den kristne påskefortælling fra palmesøndag til påskedag. 

Hver ting i kufferten er forbundet med en fortælling og en lille leg, øvelse eller opgave, - og med en ledetråd til det næste sted i og omkring kirken, hvor fortællingen fortsætter indtil den sidste genstand tydes. Det er påskedag, som også er den sidste og afgørende brik i et tilhørende puslespil.

Undervisningen kan fortsættes på skolen med en række opgaver, der uddyber elevernes faglige viden om og forståelse af den kristne påske.

 • Én klasse ad gangen.
 • Undervisningen varer 2 lektioner med en pause og forfriskning midtvejs.
 • Gennemføres i ugerne op til påske.

Kontakt Marlene Kejser for mere information og booking af arrangementet på mk@virumkirke.dk


4 . klasse: Martin den modige munk

Du har som lærer mulighed for at give dine elever en præcis, festlig og illustrativ formidling af historien om hovedpersonen bag et af Europas og Danmarkshistoriens største vendepunkter: Reformationen. Læreren modtager desuden et lille undervisningsmateriale over dramatiseringen i kirken af Luthers liv, samt andet relevant materiale. 
 

 • 45 minutters drama over historien om Martin Luthers liv ved Skuespiller Anne-Maria Pock Steen og lokale medvirkende, gerne en lærer fra deltagende skole, idet medvirken ikke kræver forberedelse
 • 100 elever er et passende antal. Man kan således ikke tilmelde én klasse, men typisk en hel årgang
   

Send mail og tilmeld skolens klasser


 

3. klasse: Kyndelmisse

Ved kyndelmisse er kulden hårdest, men lyset er på vej til at overvinde vintermørket og nyt liv kan bryde igennem den frosne jord.

Klassen møder udenfor kirken så tidligt på dagen som muligt. Kirken er mørkelagt. Hver elev får nu et lys og klassens mange lys er det eneste som oplyser kirkerummet. 

Der synges om årstiden og om lyset og mørket, og eleverne hører om forskellige betydninger af netop lys og mørke i forhold til menneskelivet, herunder hvorledes lys/mørke-metaforen også findes i Bibelens tekster om livets kampe, ondskaben og godheden og i ordene om skabelsen.

 • 1-2 klasser ad gangen
 • Tidspunktet er bedst i ugerne omkring kyndelmisse den 2. februar

Kontakt Elisabeth Siemen for mere information og booking af arrangementet på ebsi@km.dk


 

4. klasse: Allehelgen

Allehelgen er det tidspunkt på året, hvor vi mindes de, der er døde og især de, der har haft en særlig betydning i vores liv blandt familie og venner og andre, som vi har været tæt på, eller har hørt om. Allehelgen handler også om det gode forbillede, som vi gerne vil mindes og som vi måske gerne vil ære mindet om ved at tænde et lys for.

At savne det gode forbillede hører med til det naturlige menneskeliv. 

Undervisningsbesøget sætter fokus på fortællingerne om de betydningsfulde personer, som ikke er her mere. Hver enkelt elev opfordres til at fortælle lidt om én person. Klassen deles i 2-3 grupper.

Præsten kan evt. også forklare lidt om Allehelgens-traditionerne i den lokale kirke.

 • Én klasse ad gangen
 • 75 minutter
 • Kan gennemføres hele året

Kontakt Kristian Tvilling for mere information og booking af arrangementet på kt@km.dk


Kontakt til Virum kirke

Virum kirkes præster

 • Sognepræst Elisabeth Siemen
 • Sognepræst Inge  Nelson
 • Sognepræst Kristian Tvilling

6. klasse: Koncert med instrumenternes dronning

Virum kirkes organist, Knud Rasmussen, vil spille orgelstykker i vidt forskellige stilarter:  renæssance, barok, romantik, modernisme, jazz.

Undervisningsbesøget er knytter til skolernes musikundervisning i stilarter og foregår i nært samarbejde med musiklæreren, som leder undervisningen i kirken. Planlægningsmøde afholdes i god tid inden.

 • 2-4 klasser ad gangen
 • Varighed 60 minutter

Kontakt Knud Rasmussen for mere information og booking af arrangementet på knudrasmussen@myself.com


 

 

9. klasse: Etiske dilemmaer og teologiske hovedbrud

Undervisningsbesøget  giver eleverne mulighed for at komme ned i dybden med en etisk problemstilling. Det kunne fx være aktiv dødshjælp, abort, genmanipulation eller at være soldat og lære at slå ihjel. Det valgte tema uddyber præsten med en teologisk vinkel.

Forløbet tilbydes som et supplement til klassens eget undervisningsforløb om etiske dilemmaer. Send gerne forud en mail om, hvilket emne der særligt ønskes uddybet.

 • Én klasse ad gangen
 • Varighed 60 minutter

Kontakt Kristian Tvilling for mere information og booking af arrangementet på kt@km.dk